Viktig informasjon fra Telenor Infra under koronavirus pandemien

Generelt

Telenor Infra følger anbefalingene fra myndighetene og oppfordrer de medarbeidere som kan, til å jobbe på hjemmekontor. Det må påregnes at enkelte henvendelser tar noe lengre tid enn normalt. Vi har løpende dialog med relevante myndigheter, og situasjonen blir fortløpende vurdert. Det er 4 områder vi ønsker å adressere til dere:

1. Drift og feilhåndtering

24 timers operasjon går som normalt. Vi prioriterer stabil drift og feilretting av den passive infrastrukturen som benyttes av alle kommunikasjonsnett.  Dette betyr at tilgjengelige ressurser i Telenor, og hos våre entreprenører, prioriteres i forhold til dette. Det jobbes med fokus på samfunnskritiske områder. Særskilt for Telenor NOC (Network Operations Centre) er at vaktlagene er splittet opp slik at disse unngår fysisk kontakt.  Vi har en løpende tett og god dialog med entreprenørene våre. Videre følges fagmiljøene tett opp med tanke på reservedel-situasjonen, og vi vurderer tiltak for å sikre tilgang til deler for kritisk drift. 

2. Leveranser

Installasjoner utføres med hensyn til at ansatte hos entreprenørene skal unngå smitterisiko.  Det er satt opp en TaskForce med våre entreprenører som møtes daglig for å vurdere bemanningssituasjonen, kapasitet, samt tiltak for å unngå smitteoverføring til/fra montørene i felt.

Det må forventes forsinkelser på forespørsler spesielt dersom disse er avhengig av bistand fra entreprenører.

Frys av planlagt arbeid i nettet (PAIN) Grunnet Korona spredningen som bla medfører mange på hjemmekontor og usikkerhet på ressurser fremover, besluttet Telenor 12. mars frys på planlagt arbeid i nettet. Denne frysen vil vare frem til søndag 29. mars, med mulighet for forlengelse. Dette betyr følgende:

  • Telenor Infra klargjøring av bestillinger på site: Planlagt arbeid som er nødvendig fra Telenor Infra og våre entreprenører for å klargjøre site for innplassering vil kunne medføre noe forsinkelser.
  • Kundens egen montering og klargjøring av eget utstyr på Telenor Infra site:
    • På tidligere Norkring site – Det tillates ikke montering eller klargjøring av eget utstyr. Det kan søkes om dispensasjon ved å sende henvendelse til din kundekontakt, merk epost med «Dispensasjon».
    • På tidligere Telenor Norge site Kunder kan montere og klargjøre eget utstyr som ikke innebærer inngripen i Telenor Infra utstyr, eks kjøling og strøm. Det kan søkes om dispensasjon ved å sende henvendelse til din kundekontakt, merk epost med «Dispensasjon».

3. Hygiene og smittereduserende tiltak på site

Vi undersøker om vi kan sette ut antibac på noen av de større stasjonene og øke frekvens for overflatevask av dørhåndtak på disse.

Det er viktig at dere selv benytter engangshansker og antibac.  Montører må med umiddelbar virkning slutte å benytte Telenor Infra sine siter til pauserom/spiserom og møteplasser, og i størst mulig grad unngå å samles på sitene. Dersom en montør blir smittet, ber vi om at dere umiddelbart melder fra til:

[email protected] – mob: 908 07 957 , slik at vi kan gjøre nødvendige tiltak.

4. Eskaleringer

Liv og helse vil prioriteres.

Avslutningsvis

Vi ber om forståelse for de tiltak som iverksettes og de konsekvensene som følger av situasjonen. Vi har sammen et viktig ansvar for å sørge for at alle kommunikasjonsnett i Norge er tilgjengelige for landets myndigheter og innbyggere i denne alvorlige situasjonen.

Kilde: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/