Telenor Infra AS blir etablert fra 1. januar 2020. Dette selskapet vil ha ansvar for alle stasjoner og master (passiv infrastruktur) i Telenor og operatørers innplassering av utstyr og antenner.

Avtaleforholdet kundene har på Telelosji blir overført fra hhv Telenor Norge og Norkring til Telenor Infra. Vilkår knyttet til Telelosji videreføres med ett unntak – leie av plass i rør til bruk for fiber/kabel infrastruktur vil fortsatt håndteres av Telenor Norge.

Eksisterende systemer og prosesser for henvendelser, forespørsler og bestillinger til henholdsvis Telenor Norge og tidligere Norkring (tilbud, bestilling, oppfølging), skal fortsatt foretas i to løp som tidligere også etter 1. januar 2020 og inntil nærmere beskjed foreligger.

For ytterligere behov for informasjon, ta kontakt med din kontaktperson i Telenor eller kontakt kundeservice for Telelosji på 08300, tastevalg 6.

Del artikkel!