Telenor Infra søker Strategy Manager

I rollen som Strategy Manager vil du ha en nøkkelrolle i å utvikle og operasjonalisere strategi på tvers av hele organisasjonen i Telenor Infra. Du vil jobbe tett sammen med ledergruppen og bidra til å definere overordnede virksomhetsstrategier og sørge for effektivt og smidig forbedringsarbeid med målstyringsverktøyet OKR som rammeverk. I tillegg inngår risikostyring som et sentralt element av Telenor Infras virksomhetsstyring. Stillingen rapporterer til CFO.

Read more