Sikkerhetsbulletin – Instruks for feltstyrker

I lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen har det vært flere medieoppslag knyttet til skjerpet beredskap i EKOM-sektoren. Telenor tar dette på største alvor.

Eksempel: https://www.nrk.no/rogaland/meldinger-om-droneobservasjoner-ved-mobilmaster-1.16163320

Telenor Infra ber derfor feltstyrker om å ha lav terksel for å melde inn mistenkelig og uvanlig aktivitet.

Eksempler på uvanlig aktivitet kan være:

 1. Åpne dører/vinduer på utstyrshytter uten en naturlig forklaring
 2. Personer rundt eller i bygg som ikke har åpenbare grunner til å være der
 3. Nye bokser eller sendere som ikke er merket slik Telenors merkenorm krever.
 4. Forsøk på innbrudd og/eller hærverk
 5. Parkerte eller hensatte biler som ikke har åpenbare grunner til å være der.
 6. Droneflyvning ved våre lokasjoner som ikke har et åpenbart formål.

Varsling av mistenkelige situasjoner:

 1. Rapporter av pågående situasjoner til politiet på 112, dersom det er tvil kontakter dere NOC som må ta den endelige avgjørelsen for om politi skal kontaktes!
 2. Deretter rapporteres det til NOC på 67 89 30 00, innvalg 7450
 3. Kontakt Telenor Infra eller lokalt politi
 4. Brann skal umiddelbart varsles 110, deretter TAAC og NOC
 5. Innbrudd og øvrige avvik meldes til Telenor adgang og alarm sentral, TAAC 67892500

Husk også dette:

 1. ALLE som ferdes på Telenor Infras lokasjoner skal bære synlig ID-Kort. Biler skal ha synlig selskapslogo. Dette er for å unngå misforståelser og undøvendige varslinger.
 2. Skallsikring skal opprettholdes ved at man alltid påser at ytterdører, vinduer og bommer er lukket og låst.
 3. Ytterligere sikkerhetstiltak kan komme. Disse vil forhåndsvarsles.

Det er lite som tyder på økt trussel mot feltressurser. Likevel skal alle føle seg trygge på jobb. Tenk derfor på din egen sikkerhet, varsle og vent på politiet dersom du føler deg engstelig eller opplever situasjonen som utrygg.

Takk for at du følger med!