Colocation

Telenor Infra eier infrastruktur som master, tårn, bygninger og rom av ulike størrelser i hele Norge. Vi tilbyr ulike telelosji tjenester til våre kunder som trenger plass til sitt utstyr for å produsere sine tjenester.

I vår infrastruktur i bygninger og rom kan man også koble seg til Telenor Norges nett for å nyttiggjøre seg av deres tjenester.

Colocation

Telenor Infra eier infrastruktur som master, tårn, bygninger og rom av ulike størrelser i hele Norge. Vi tilbyr ulike telelosji tjenester til våre kunder som trenger plass til sitt utstyr for å produsere sine tjenester.

I vår infrastruktur i bygninger og rom kan man også koble seg til Telenor Norges nett for å nyttiggjøre seg av deres tjenester.

Plass til utstyr

Vi tilbyr plass til å sette ditt utstyr inn i våre bygninger og rom. Det kan enten plasseres i våre felles stativ eller kabinett eller du kan få plass til ditt eget stativ eller kabinett.

Plass til antenner

Vi tilbyr plass til dine antenner i våre master og tårn.

I noen tilfeller kan vi også tilby plass til antenner på husfasader eller tak.

Fremføring og tilknytning av kabler i bygninger og rom

Vi tilbyr fremføring av dine kabler fra kum eller koblingspunkt på utsiden av bygningen og frem til ditt utstyr inne i bygningen eller rommet.

Vi kan også tilby terminering av dine egne kabler i våre rom dersom du ønsker tilgang til Telenor Norges aksessnett (Operatøraksess).

Internkabling (patching) er et produkt som kan bestilles hos Telenor Norge ved å sende bestilling til kapasitet@telenor.com.

Strømforsyning

Vi tilbyr ulike alternativer for strømforsyning til ditt utstyr i våre bygninger og rom med 230 VAC og/eller 48 VDC, avbruddsfri forsyning og reservestrøm i form av batteri back-up og aggregat.

Du sørger selv for fremføring til ditt utstyr fra sikringskursen vi leverer til deg.

Har du noen spørsmål?

Vi kan hjelpe deg. Her finner du veiledninger, svar og informasjon du leter etter.

Hjelp

Har du noen spørsmål?

Vi kan hjelpe deg. Her finner du veiledninger, svar og informasjon du leter etter.

Hjelp

Avtaler og dokumenter.

Her finner du avtaler og dokumenter.

Avtaler og dokumenter

Avtaler og dokumenter.

Her finner du avtaler og dokumenter.

Avtaler og dokumenter