Produkter

Telelosji

Telelosji er adgang for en teleoperatør til å plassere eget utstyr i en annen netteiers sentral eller basestasjon, slik at de kan tilby tjenester via sitt eget telenett eller leide linjer til sine kunder. Området Telelosji er regulert av myndighetene.

Telelosjiproduktet består av fire produktmoduler:

 • Plass til utstyr
  • Innplassering av eget utstyr i etablerte tekniske rom. Utstyr kan innplasseres i egne stativ/ kabinett, eller i felles stativ/ kabinett sammen med annet innplassert utstyr.
 • Plass til antenner
  • Plass til egne antenner i Telenors master og tårn.
  • I noen tilfeller kan antenner også innplasseres på husfasader eller tak.
 • Terminering
  • Dersom kunde ønsker tilgang til Telenors aksessnett ( Operatøraksess), kan kunde terminere egne kabler i Telenors tekniske rom.
  • Kabelfremføring inn i Telenors bygg.
  • Føringsvei fra kum/koblingspunkt på utsiden av sentralen og frem til der kunde ønsker å terminere sin kabel inne i sentralen.
 • Kraftforsyning (energiteknikk)
  • Kraftforsyning består av strømforsyning(48VDC og 230VAC), reservestrøm og kjøling.
  • Telenor holder sikring, og kunden er ansvarlig for fremføring til eget utstyr.
  • Kraftforsyning tilbys i de tilfeller kunden har innplassert kraftkrevende utstyr hos Telenor.

Nedlastinger:

Telenor Infra Fagområder

Telenor Infra har i tillegg til 16 000 site lokasjoner, ca 5000 antennemaster og plass til utstyr i tilknyttede bygg.

Vi sørger vi for at det er nok kapasitet til vindareal for nye antenner i mastene, og for plass til teknisk utstyr i byggene, samt sikker kraftforsyning og kjøling.

Høyden på antennemastene varierer fra 10 meter og helt til 362 meter, som er det høyeste byggverket i Skandinavia (Ingøy).