For å bli klokere på hva Telenor Infra egentlig jobber med, ble vi med en av norsk telekombransjes mest rutinerte herremenn på sightseeing.

– Du la kanskje ikke merke til at vi passerte en mast nå, du?

Småflaue må vi medpassasjerer innrømme at synet av det, som tross alt er en sentral del av Telenors levebrød, har gått oss hus forbi.

– Ikke tenk så mye på det. Meningen er at slikt utstyr ikke skal synes så godt. Jo mer det går i ett med omgivelsene, jo bedre.

Passerer passiv infrastruktur daglig

Tormod Tørstad vet hva han snakker om. I mer enn 30 år har oslomannen jobbet med det som innen telekommunikasjon omtales som passiv infrastruktur.

– Passiv infrastruktur er enkelt forklart alt utstyret som må til for at det aktive utstyret, altså antenner og radiosendere, skal fungere.

Enkle forklaringer ligger ikke nødvendigvis i DNA-et til en som startet sin telekommunikasjonskarriere tilbake i 1989, den gang Telenor het Televerket og 1G fortsatt var tingen.

– Det er egentlig ikke så mye å forenkle. Så fort man får se den passive infrastrukturen med egne øyne er det såre enkelt å forstå. Det som er morsomt er at omtrent alle ser utstyret vårt hver eneste dag uten å være klar over det.

Antennemasta på Brannfjell

Tørstad fullfører resonnementet idet han stopper bilen oppe på et lite høydedrag øst for Ekebergsletta i Oslo. Mens vi trer ut av kjøretøyet går det opp for den mindre opplyste delen av følget at de faktisk har sett den passive infrastrukturen fra veien ganske lenge.

– Velkommen til antennemasta på Brannfjell. Her ser du en av de større «tårnene» Telenor Infra eier og drifter. Det vil si, dette er egentlig en bardunert mast, men det er ikke så veldig farlig. Det som derimot er viktig å forstå er at radioutstyret og antennene som er her ikke tilhører oss, de tilhører dem som eier de ulike nettene og radiosignalene som sendes ut. Telenor Infra har ansvaret for at utstyret forsynes med stabil strøm, også når strømnettet faller ut.

Tørstads pekefinger er rettet mot et lite bygg mens han prater, som en indikasjon på at det er en forbindelse mellom antennemasta og den hyttelignende konstruksjonen. Idet han åpner døra åpenbarer også bekreftelsen seg.

– Her inne finner vi resten av stasjonens passive infrastruktur. I tillegg til masta og bygget vi befinner oss i, har Telenor Infra ansvar for å drifte det som finnes av strøm, batterier, likerettere, dieselaggregat, hovedtavler, sikringskurser, jordingsanlegg, aircondition, frikjøling og isvannanlegg. Størrelse og kompleksitet på de ulike byggene til Telenor Infra varierer, fordi antall sendere og størrelsen på mastene på våre stasjoner er forskjellige.

Ingen tale uten tårn

Inne i bygget står det stablet et stort antall blinkende bokser i ulike størrelser og fasonger. Diskotekfølelsen vi får er det Telenor Infras kunder som står for, altså den aktive infrastrukturen.

– En basestasjons aktive infrastruktur består som regel av antenner, kabler og radioutstyr. Det er dette utstyret som gir mobildekning, men Telenor Infra verken eier eller drifter disse apparatene. Det vi eier og drifter er ene og alene den passive infrastrukturen.

Uten passiv infrastruktur, ingen transmisjon, påpeker Tørstad.

– Begrepet transmisjon henviser til transporten av data- og talesignaler fra et punkt til et annet. Eksempelvis fra en basestasjon og til internett via fiberoptiske kabler. Så at passiv infrastruktur er viktig, det er det liten tvil om.

Liten basestasjon, stort ansvar

I det vi suser ned fra Ekebergåsen, svinger Tørstad innom villabekledde Solveien på Nordstrand. Med utsikt vestover ser vi store deler av hovedstanden foran oss, men vi legger ikke merke til den lille detaljen tårneksperten skal til å fortelle om.

– Hvis dere ser opp, så ser dere et par antenner som henger i stolpen over oss. Jeg forstår godt at folk ikke liker å høre at de skal få en mast eller sender i nærområdet sitt, men det er ordlyden som skremmer mer enn selve resultatet. Som sagt så jobbes det iherdig med å få slikt utstyr til å passe med omgivelsene.

De brunfargede antennene er Telenor Norges eiendom, selskapet som eier og drifter selve nettet og de aktive komponentene.

– Telenor infra har ansvaret for de grønne boksene foran oss og deres evne til å forsyne senderne med energi. Egentlig er denne basestasjonen et bedre eksempel enn Brannfjell på hvordan basestasjoner i bystrøk ser ut.

Går aldri lei

Selv om timene har gått, og vi er på vei tilbake til Fornebu for å avslutte arbeidsdagen, er ikke Tørstad lei av temaet han har pratet om i hele dag – og har jobbet med siden før sightseeing-følget hans ble født.

– På navnet høres det kanskje litt kjedelig ut, men når jeg tenker over hvor viktig passiv infrastruktur er for samfunnet vårt, så kan jeg vanskelig tenke meg noe annet som er mer spennende å jobbe med.

Del artikkel!