Telenor Infra

En nasjonal tilbyder av passiv infrastruktur for telekommunikasjon.

Telenor Infra

En nasjonal tilbyder av passiv infrastruktur for telekommunikasjon.

Vi drifter våre kunders passive infrastruktur i Norge, som omfatter blant annet master, bygg og energi for mobil-, kringkasting- og fastnett. Tidligere ble dette håndtert i tre ulike selskaper; Telenor Norge, Norkring og Telenor Eiendom.

Telenor Infra AS er et selvstendig og heleid norsk selskap under Telenor ASA.

En komplett leverandør av losjitjenester

Telenor Infra har opp mot 16 000 lokasjoner spredt over hele Norge.

Dette gir både små og store kunder et godt utgangspunkt for tilstedeværelse – lokalt, regionalt og nasjonalt.

God dekning i pakt med naturen på Hardangervidda – drevet av vannkraft

Høyden på antennemastene varierer fra 10 meter og helt til 362 meter, som er det høyeste byggverket i Skandinavia (Ingøy).

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Telenor Infra hjelper deg med å finne en skreddersydd løsning for dine behov.

Kontakt oss