Om Telenor Infra

Opprettelsen av Telenor Infra er en del av Telenors moderniseringsarbeid. Det nye selskapet drifter Telenors passive infrastruktur i Norge, som omfatter blant annet master, bygg og energi for mobil-, kringkasting- og fastnett. Tidligere ble dette håndtert i tre ulike selskaper; Telenor Norge, Norkring og Telenor Eiendom. Ved å samle miljøene som forvalter passiv infrastruktur blir vi bedre rustet til å optimalisere og modernisere driften av både eiendomsmassen og den passive infrastrukturen vår. I tillegg vil vi kunne fortsette å videreutvikle og levere gode løsninger til kundene våre, samt utforske ytterligere kommersielle muligheter. Telenor Infra AS er et selvstendig og heleid norsk selskap under Telenor ASA.

Stålmast på Brannfjell

Fakta om Telenor Infra

 • Telenor Infra AS ble etablert 1. januar 2020.  Selskapet skal drifte passiv infrastruktur(master og bygg) for mobil-, kringkasting- og fastnett.
 • Opprettelsen av Telenor Infra er del av Telenors moderniseringsarbeid, og samler miljøene som bygger og forvalter passiv infrastruktur.
 • Tidligere ble disse oppgavene håndtert i tre ulike selskaper; Telenor Norge, Norkring og Telenor Eiendom. Følgende er flyttet fra disse selskapene til Telenor Infra:
  • Drift av mobilmaster og fastnett-lokasjoner fra Telenor Norge
  • Tilhørende eiendommer fra selskapet Telenor Eiendom
  • Norkring og deres radio- og tv-master
 • Telenor Infras fremste formål er å optimalisere og modernisere driften, videreutvikle og levere gode løsninger til kundene samt utforske ytterligere kommersielle muligheter.
 • Telenor Infra er et selvstendig og heleid selskap under Telenor ASA som vil selge samlokaliseringsprodukter til Telenor Norge, andre mobiloperatører og andre aktører som har behov for slike produkter. 
 • Telenor Norge har ansvaret for selve basestasjonen (radio, antenne og transmisjon). Telenor Norge skal fortsatt drifte mobil- og fastnettet.