Nytt kontaktpunkt for henvendelser vedrørende din avtale om Telelosji

Vi viser til tidligere utsendt informasjon om etableringen av Telenor Infra AS der dere skulle benytte samme kontaktpunkt for henvendelser.

Fra 15 juni ønsker vi at nytt kontaktpunkt [email protected] benyttes for avtalemessige henvendelser om ditt telelosji forhold.

Ved forespørsler, bestillinger og fakturahenvendelser skal eksisterende systemer og prosesser fortsatt benyttes.