Vi viser til tidligere utsendt informasjon om etableringen av Telenor Infra AS der dere skulle be...
Telenor Infra følger anbefalingene fra myndighetene og oppfordrer de medarbeidere som kan, til å ...
Bli med Tormod - en av norsk telekombransjes mest rutinerte herremenn på sightseeing!
Vi i Telenor Infra forbereder oss på å støtte dere i 5G utbyggingen de neste årene.
Viser til informasjon om endring i avtaleforholdet for Telelosji fra 1.1.2020.
Forsterket ekom» programmet øker sikkerhet i bruken av mobiltelefon og mobilt bredbånd i en rekke...
Telenor Infra AS blir etablert fra 1. januar 2020. Dette selskapet vil ha ansvar for alle stasjon...
Fra og med 1. januar 2020 blir prisene på telelosji rebalansert ved å fjerne rabattavtalen og sam...