Nye priser på kraftforsyning tilknyttet telelosji fra 1. juli 2021

På bakgrunn av endringer i konsumprisindeksen for elektrisitet (KPI-E) har Telenor de siste årene justert prisene på kraftforsyning tilknyttet Telelosji.

KPI-E har endret seg med 41.75%. fra september 2020 til mars 2021. Telenor øker dermed kraftforsyningsprisene fra og med 1. juli 2021.

Prisendringen gjelder tariffer tilknyttet kraftforsyning, og gjelder for både 48VDC og 230VAC. Prisendringen gjelder ikke gangreserve fra batteri eller reservekraft fra aggregat.

Prisendringen er tatt inn i bilag til telelosjiavtalen.