På bakgrunn av økning i konsumprisindeksen for elektrisitet (KPI-E) fra september  2021 til desember 2021 øker vi kraftforsyningsprisene med 10,8% fra og med 1. april 2022. Prisendringen gjelder tariffer tilknyttet kraftforsyning, og gjelder for både 48VDC og 230VAC.
Prisendringen gjelder ikke gangreserve fra batteri eller reservekraft fra aggregat.

Prisendringene er tatt inn i bilag  for Priser og prisforutsetninger under «Avtaler og dokumenter» på https://www.telenorinfra.no/