På bakgrunn av økning i konsumprisindeksen for elektrisitet (KPI-E) fra mars 2021 til september 2021 øker vi kraftforsyningsprisene med 15% fra og med 1. januar 2022. Prisendringen gjelder tariffer tilknyttet kraftforsyning, og gjelder for både 48VDC og 230VAC. Prisendringen gjelder ikke gangreserve fra batteri eller reservekraft fra aggregat.’

Prisendringen er tatt inn i bilag 2 Priser og prisforutsetninger