Kontakt

Tidligere Norkring Telelosji

24/7 driftsenter (NOC)

Tidligere Telenor Norge Telelosji

 

Feilmelding meldes inn til feilmottak/ servicetelefon i Telenor

  • Servicetelefon: 800 40 501
  • Åpningstid: 24 timer/365 dager i året

Telelosji behov

For henvendelser om Telelosji og innplassering på våre tidligere Norkringstasjoner, ta kontakt på [email protected].

Fyll gjerne ut følgende skjemaer for raskere behandling av din sak:
Telelosji Skjema Antenneinnplassering forespørsel og bestilling
Telelosji Skjema Forespørsel og Bestilling

Adresse og organisasjonsnummer

Telenor Infra AS
Org. nr.: 971 050 365

HOVEDKONTOR, OSLO
Besøksadresse:
Snarøyveien 30, M
1360 Fornebu
Norway
Kjørebeskrivelse