Kontaktinformasjon Telenor Infra

  • Snarøyveien 30
    1360 Fornebu
    Norway

  • Telenor Infra AS
    Org.nummer: 971 050 365

Ønsker du å bli kunde?

Bli kunde

Kontaktinformasjon eksisterende kunder

Feilmelding colocation

Meldes inn til feilmottak/servicetelefon

Trykk her