Utrulling av 5G og modernisering av infrastrukturen

5G utbyggingen er en viktig del er moderniseringen av Telenor Infras passive infrastruktur, noe Infra gjennomfører i tett samarbeid med mobiloperatørene. Fokuset er å forenkle og modernisere mobilnettet, samtidig som vi sanerer siter. Moderniseringsarbeidet innebærer en modernisering av aktivt utstyr på sitene som gjør det mulig å kunne ta i bruk det nye 5G nettet.

I løpet av fire år vil en stor del av sitene ha blitt oppgardert til 5G-dekning. Deretter begynner mobiloperatørenes fortetningsarbeid for å utnytte styrkene av 5G teknologien videre.

Telenor Infra er en viktig partner for mobiloperatørene og deres  utrulling av ønsket 5G oppgradering. Vi arbeider for å optimalisere disse prosessene og gjøre de så effektive som mulig, slik at mobiloperatørkundene våre kan realisere 5G i ønsket takt og volum. For oss betyr dette å rigge vårt selskap smart og fleksibelt med en dynamisk struktur, slik at vi kan fokusere på fremdrift og volum.

Vi ønsker at Infras kunder skal levere verdens beste 5G nett til sluttkundene – og vi gleder oss til reisen videre!