Energieffektivisering i prosjekt Thunderbolt

Energiforbruket utgjør en stor del av kostnadene ved av driften av Telenor Infra, og når vi tar inn miljøhensyn er det lett å se viktigheten av å fokusere på hvordan vi kan redusere forbruket som en del av vårt moderniseringsarbeid.

Prosjekt Thunderbolt er et felles initiativ på tvers av Telenors selskaper med hensikt å redusere og optimalisere energiforbruket vårt. Telenor Infra er involvert i prosjektet, og kjører dette i samarbeid med Telenor Norge med fokus på det norske markedet.  Vi har tatt en prat med Hallgeir Melbø, prosjektleder i Infra, og Bjørn Sunde, ansvarlig for Cooling-løsningene (kjøling), for å lære mer om prosjektet.  

Thunderbolt-prosjektet ble startet i 2020, men Telenor har også tidligere jobbet med energisparing. I Thunderbolt har dette imidlertid fått mer fokus, og vi vektlegger nå f.eks. energisparepotensialet når vi velger reinvesteringsprosjekter. Prosjektet har jobbet for å få en bedre oversikt over hvordan vi bruker energi, og identifisere hva vi kan gjøre for å redusere og optimalisere våre siter for å oppnå et lavere energiforbruk.

Bruker kald utetemperatur til kjøling

Stjerneeksempelet vårt er Cooling, eller kjøling. I prosjektet er det så langt sett på hvilke muligheter vi har for å redusere energiforbruket på kjøling, spesielt på de store stasjonene. Disse kjøles i utgangspunktet etter samme prinsipp som i et kjøleskap. Forbedringene det jobbes med går ut på å skru av den aktive kjølingen («kjøleskapet») når det er lav nok utetemperatur og da bruke luften ute til å kjøle med. Her er det store muligheter for å spare energi.

Allerede ved utetemperatur på 15 grader og lavere kan man begynne å benytte frikjøling og redusere bruken av kompressorer til å kjøle ned anleggene. I et valgt temperaturintervall går anleggene så i en hybrid modus der både frikjøling og kompressorer benyttes, mens frikjøling brukes alene når det er kaldt nok. I Norge har vi helt klart mange dager med temperaturer under 15 grader, så her er det stort potensiale for å redusere energiforbruket. Eksempler til nå:

  • På en site i Trondheim redusere forbruket med 1,1 million kwh på siten, per år. En reduksjon som representerer 36% av energibehovet for kjøling 
  • På en site utenfor Oslo redusere forbruk med 338.000 kwh siten per år. En reduksjon på 33% av energibehovet for kjøling.  

Flere anlegg på planen

Muligheten for energibesparelse vil variere fra site til site, og hvor omfattende tiltak som kreves varierer også. I dag er det ingen siter som bygges uten frikjøling, hvilket betyr at det er mulighet for å bruke kald luft ute til å kjøle ned anlegget, og vi har flere anlegg på planen for forbedring av kjøleløsning i 2021.

Moderniseringsarbeidet vi gjør i Telenor vil kreve mer strøm på våre anlegg, med tanke på i utbyggingen av 5G-nettet og modernisering av 4G-nettet. Derfor er Thunderbolt et av tiltakene som er viktig for oss å realisere slik at vi samtidig jobber for å redusere energibehovet.