Telenor Infra søker HMS-ansvarlig

Er du engasjert og kreativ og ønsker å sørge for at vår teknologiske og kommersielle utvikling gjøres på en trygg og forsvarlig måte?

Telenor Infra er et nyetablert selvstendig selskap i Telenor-konsernet. Infra består av 130 dyktige medarbeidere som utvikler og bygger fremtidens mobilnett, samtidig som vi forvalter og videreutvikler dagens telekom infrastruktur. Vi er bransjeledende på telekom infrastruktur med 15.000 bygg og konstruksjoner og 22.000 leietagere. Vi er en viktig partner for våre kunder i utrullingen av 5G, med ambisjon om å sammen levere verdens beste 5G-nett til sluttkundene. For oss betyr dette å sørge for at Telenor Infra til enhver tid jobber smart og fleksibelt, og med en dynamisk struktur slik at vi kan ha fokus på å optimalisere og modernisere driften.

Søk her