«Forsterket ekom» programmet sikrer tilgjengelighet til bruk av mobil i et prioritert område i kommunene i 72 timer ved strømutfall

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og alle landets fylkesberedskapssjefer, samarbeider med Telenor, Telia og ICE, omkring programmet «Forsterket ekom». Bakgrunnen er blant annet myndighetenes erfaringer med bortfall av strøm og kommunikasjon under og etter ekstremværet Dagmar i romjulen 2011.

Litt om «forsterket ekom»

Med «forsterket ekom» menes sikring av nødstrømkapasitet i minimum 3 døgn til basestasjoner og til viktige sambandsknutepunkter i ekomnettene for et prioritert område i hver av landets kommuner. Det er fylkesmennene som har utpekt ett område per kommune ref Embetsoppdraget 2014.I tillegg utstyres basestasjonene som dekker de utpekte områdene med et reservesamband.

Målsettingen er at kommunal kriseledelse, samt den øvrige befolkningen, skal kunne ha ett område i sin kommune hvor de kan anvende sin mobiltelefon, selv om det er bortfall av strøm. Derfor blir basestasjoner utstyrt med nødstrøm i minimum tre døgn. Generelt skjer dette ved etablering av et fast nødstrømsaggregat eller ved hjelp av større batteribanker.

Telenor Infra AS som tilbyr mobiloperatørene å plassere sitt utstyr og antenner i vår passive infrastruktur (bygninger og master) tilrettelegger for etablering av faste nødstrømsaggregat og større batteribanker i dette programmet

Finansiering

Programmets utbedringstiltak og drift er finansiert med midler bevilget over Statsbudsjettet til Nkoms tilskuddsordning «Post 70». Det er inngått avtaler med Nkom for dekning av tilbydernes merkostnader til drift og vedlikehold av forsterket ekom-tiltakene med en varighet på 10 år fra ferdigstillelsestidspunktet.

Status i programmet
Forsterket ekom er pr. desember 2019 etablert eller under utbygging i over 40 av landets kommuner.

Del artikkel!