Telenor Infra har med virkning fra 1. januar 2021 et felles system for innsending av forespørsler og bestillinger av telelosji. I den forbindelse blir det ikke mulig for innsending av forespørsler i BPM (tidligere Norkring-system) fra og med  11. januar 2021. Pågående saker i BPM vil bli sluttført. De som benytter Jara Netbusiness «wholesale-tilgang», fortsetter å bruke denne. De som ikke har denne tilgangen, sender forespørsel og bestilling til colocation.infra@telenor.com.

E-postadressene bot@telenor.com og nk.samlokalisering@telenor.com blir lagt ned.

Ny e-postadresse som nå kan brukes er colocation.infra@telenor.com.

Del artikkel!