Nye priser basert på endringer i konsumprisindeksen.

På bakgrunn av økning i konsumprisindeksen mellom sept. 2020 og sept. 2021, økes prisene for produkter innenfor Telelosjiavtalen med 4,1% for kommersielle kunder av Telenor Infra.

Endringene har virkning  fra og med 1. januar 2022.

Nye priser på kraftforsyning

På bakgrunn av økning i konsumprisindeksen for elektrisitet (KPI-E) fra mars 2021 til september 2021, økes kraftforsyningsprisene med 46,6% fra og med 1. januar 2022. Prisendringen gjelder tariffer tilknyttet kraftforsyning, og gjelder både for 48VDC og 230VAC. Prisendringen gjelder ikke gangreserve fra batteri eller reservekraft fra aggregat.

Kundene som blir berørt av endringene, mottar nytt prisbilag til Telelosjiavtalen til deres registrerte e-postadresse.