Endringer i telelosjiavtalen fra 1. mai 2021

Telenor varsler følgende prisendringer i Telelosjiavtalen fra 1. mai 2021.

På bakgrunn av endringer i konsumprisindeksen for 2020, økes prisene i Telelosjiavtalen med 1,4% for kommersielle kunder av Telenor Infra.

Endringene har virkning  fra og med 1. mai 2021.  Kundene som blir berørt av endringene, mottar nytt prisbilag 3 til Telelosjiavtalen til deres e-postadresse.