Telenor varsler følgende endringer i Telelosjiavtalen fra 1. januar 2021.

På bakgrunn av endringer i konsumprisindeksen for elektrisitet (heretter kalt KPI-E) har Telenor de siste årene justert prisene på kraftforsyning tilknyttet Telelosji.

KPI-E har endret seg med 24,95 % fra september 2019 til september 2020. Telenor reduserer dermed kraftforsyningsprisene tilsvarende fra og med 1. januar 2021.

Prisendringen gjelder tariffer tilknyttet kraftforsyning, og gjelder for både 48VDC og 230VAC.

Prisendringen gjelder ikke gangreserve fra batteri eller reservekraft fra aggregat.

Se de nye prisene på Gjeldende telelosjiavtale og Ny Telelosjiavtale for Mobiloperatører

Del artikkel!