Telenor varsler reduksjon i abonnementsprisene i Telelosjiavtalen for mobiloperatører med virkning fra 1. oktober 2021.