Endringer i telelosjiavtalen fra 1.januar 2021

2021-03-01T15:54:09+01:00

Vi viser til tidligere utsendt informasjon om etableringen av Telenor Infra AS der dere skulle benytte samme kontaktpunkt for henvendelser.