Aktuelt2020-09-01T11:07:26+02:00

Er dere klare for 5G?

3 januar 2020|

Telenor Infra har samlet de ulike miljøene i Telenor for å være en effektiv og slagkraftig støttespiller for dere i 5G-utbyggingen. Vi står klare for å hjelpe til med pilotprosjekter og i å planlegge for utbyggingen sammen

Endring i avtaleforhold Telelosji

2 januar 2020|

Viser til informasjon om endring i avtaleforholdet for Telelosji fra 1.1.2020. Avtaleforholdet vedrørende produkter regulert under avtale om kjøp av Telelosji solgt av hhv Telenor Norge AS, org. nr 976 967 631 og Norkring AS, org. nr

Forsterket ekom

1 januar 2020|

«Forsterket ekom» programmet sikrer tilgjengelighet til bruk av mobil i et prioritert område i kommunene i 72 timer ved strømutfall Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og alle landets fylkesberedskapssjefer, samarbeider med Telenor, Telia