Telenor Infra

er en nasjonal tilbyder av passiv infrastruktur for telekommunikasjon. Telenor Infra AS er etablert fra 1. januar 2020. Dette selskapet har fått ansvar for alle lokasjoner, master og tårn (passiv infrastruktur) i Telenor, samt kunder og operatørers innplassering av utstyr og antenner (fixed, kringkasting og mobil) for det norske markedet.

Telenor Infra AS

vil bygge, vedlikeholde, drifte, sanere passiv infrastruktur, samt selge telelosjiprodukter. Vi har samordnet miljøene omkring passiv infrastruktur i Telenor Norge, Norkring og Telenor Eiendom til ett selskap, 100% eid av Telenor. Hovedfokus forventes fortsatt å være regulerte kunder.

Avtaleforholdet kundene har på Telelosji blir overført fra henholdsvis Telenor Norge og Norkring til Telenor Infra. Vilkår knyttet til Telelosji videreføres med ett unntak – leie av plass i rør til bruk for fiber/kabel infrastruktur vil fortsatt håndteres av Telenor Norge.

Eksisterende systemer og prosesser for henvendelser, forespørsler og bestillinger til henholdsvis Telenor Norge og tidligere Norkring (tilbud, bestilling, oppfølging), skal fortsatt foretas i to løp som tidligere også etter 1. januar 2020 og inntil videre.

Vi i Telenor Infra forbereder oss på å støtte dere i 5G utbyggingen de neste årene.
Viser til informasjon om endring i avtaleforholdet for Telelosji fra 1.1.2020.
Forsterket ekom» programmet øker sikkerhet i bruken av mobiltelefon og mobilt bredbånd i en rekke...