Telenor Infra

er en nasjonal tilbyder av passiv infrastruktur for telekommunikasjon.
Vi viser til tidligere utsendt informasjon om etableringen av Telenor Infra AS der dere skulle be...
Telenor Infra følger anbefalingene fra myndighetene og oppfordrer de medarbeidere som kan, til å ...
Bli med Tormod - en av norsk telekombransjes mest rutinerte herremenn på sightseeing!