Telenor Infra

er en nasjonal tilbyder av passiv infrastruktur for telekommunikasjon.
Vi i Telenor Infra forbereder oss på å støtte dere i 5G utbyggingen de neste årene.
Viser til informasjon om endring i avtaleforholdet for Telelosji fra 1.1.2020.
Forsterket ekom» programmet øker sikkerhet i bruken av mobiltelefon og mobilt bredbånd i en rekke...